Info Kampioenschappen

Deelnemers: BELGIE: Provincie Limburg - Limburgse Fondclub
                      NEDERLAND: Provincie Limburg - Zuid Limburgse Unie
                      DUITSLAND: Nord Rhein Westfalen - ArGe Euskirchen (+Erkelenz en Oberhausen)

Internationale wedstrijden met Euregio-dubbeling:
PAU 25 jun - Oude
AGEN 2 jul - Oude en Jaar
BARCELONA 9jul - Oude
MARSEILLE 23 jul - Oude
NARBONNE 30 jul - Oude en Jaar
PERPIGNAN 6 aug - Oude

Deelnemingsstraal (minimum afstand):
Pau (900 km) - Barcelona (1000 km) - Agen (800 km) - Marseille (800 km) - Narbonne (825 km) -
Perpignan (875 km)
Alle liefhebbers van de provincie Belgisch Limburg komen in aanmerking.

Andere gegevens
- Deze dubbeling is vrij.
- Poelbrieven (Inzetlijsten) van Belgisch Limburg (Limburgse Fondclub) gebruiken.
  De poelbrieven van de dubbeling blijven in het lokaal en zullen zo nodig opgevraagd worden.
- Werkingskost: € 0,25 (ingevolge akkoord LFC, ZLU en ArGe)
- Enkel de verdubbelde duiven (d.i. de duiven waarvoor € 0,25 werkingskost werden betaald)
zullen geklasseerd worden.
- Resultaat: - Persuitslag op website: limburgsefondclub.be
                   - Volledige uitslag in de inkorflokalen of per email
- Afhouding op de geldprijzen is 7%
- Coördinerende groepering: Limburgse Fondclub Belgie

Overmaken van de gelden voor de Belgische inkovingsburelen:
Het totaal bedrag van de inzetten en van het reisgeld moet binnen de 6 dagen overgemaakt
op de bankrek.nr. BE60 3350 2746 3170 van de Limburgse Fondclub, p.a. Fastré Jean - Zonhoven.

Kampioenschappen en Prijzen op de Euregio-vluchten
1. Euregio Kampioenschap
De liefhebber met de meeste prijzen met de twee eerst getekende duiven (1ste en 2de inzet).
Enkel de categorie van de oude duiven komt in aanmerking
Maximum te behalen: 12 prijzen (6 vluchten x 2 inzetten)
Te winnen 10 ereprijzen

2. Euregio Award
De liefhebber die over de 6 Euregio-vluchten het grootst aantal punten behaald met zijn
eerst-getekende duif in de categorie van de oude duiven.
Bij gelijk aantal punten is de som van de afstanden van het centraal punt (Internat.) bepalend.
Te winnen: 5 ereprijzen

3. Euregio prijzen
Per vlucht: één ereprijs aan de eerste serie met 1ste en 2de getekende duiven.
Te winnen : 8 ereprijzen

4. Euregio vluchtwinnaar
Aan de winnaar van elke vlucht, ongeacht het land: één prijs per vlucht
Te winnen: 8 ereprijzen

ALGEMEEN:
Berekening van de kampioenschappen:
- Het aantal prijzen primeert op de som van de afstanden (Centraal Punt).
- Bij gelijke prijzen en afstanden is de som van de behaalde punten bepalend.
Berekening van de punten: ((aantal prijzen +1) - gewonnen prijs) X 100
                                                             aantal prijzen

Prijsuitreiking: Wordt later medegedeeld.


Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2023 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden